راهنمای تور

راهنمای تور (یا راهنمای توریستی) فراهم می کند کمک ، اطلاعات و فرهنگی ، تاریخی و معاصر تفسیر میراث فرهنگی به مردم در تورهای سازمان یافته ، مشتریان فردی ، مراکز آموزشی ، در اماکن مذهبی و تاریخی ، موزه ها ، و در مکانهای مورد علاقه دیگر قابل توجه است.
  شماره مطلب: 15 تاریخ درج شدن: ۱۳۸۹/۰۷/۲۲