مسئولیتهای ما در قبال جامعه

 

گروه ایران استیت به طور مستقیم و غیرمستقیم روی محیط اجتماعی که در آن کار می کند اثر می‌گذارد. در ادامه مطلع شوید که چگونه گروه ایران استیت سعی دارد به عنوان یک شهروند مثبت با جامعه همکاری کند.
اجتماع
با هدف پرورش دادن روابط مثبت در محیطهای اجتماعی که در آن فعالیت می کنیم، گروه ایران استیت به منظور برآورده کردن نیازهای محلی و همچنین تشویق کارمندان و همکاران برای ایفای نقشی فعال در اجتماعشان، سعی می‌کند در فعالیتهای اجتماعی نقش داشته باشد. برای مثال به منظور حمایت کردن از موسسه های خیریه‌ای مانند موسسه محک برای حمایت از کودکان سرطانی، در آینده نزدیک برنامه‌هایی داریم زیرا اعتقاد داریم که فرزندان امروز، آینده فردا هستند.
محیط
گروه ایران استیت به اهمیت موضوع حفظ محیط زیست به منظور ایجاد یک جامعه پایدار برای نسل های آینده  کاملا واقف است. به همین منظور سعی می‌کنیم در راستای کمک به به این هدف، با استفاده از تازه‌های تکنولوژی حفظ محیط زیست همزمان با فعالیتهای اقتصادی خود راه‌ و روشهایی را به کار گیریم و پیشنهاد بدهیم.
با استفاده از عکسهای املاک، نقشه پلان آنها و عکس ماهواره‌ای موقعیت املاک، گروه ایران استیت توانسته است راهکارهای گوناگونی به منظور برطرف کردن نیازهای مختلف جامعه در راستای کمک به محیط زیست، ارائه دهد. هنگامی که استفاده کننده‌های وب سایت ایران استیت می‌توانند عکس، نقشه و موقعیت جغرافیایی صدها ملک را مشاهده کنند و آنها را با یکدیگر در محیط مجازی اینترنت مقایسه کنند، قطعاً دیگر نیازی به طی مسافت فیزیکی در سطح شهرها نخواهند داشت. واضح است که استفاده از محیط اینترنت در زمینه جستجوی املاک از نظر بسیاری از جوانب مانند مصرف سوخت و آلودگی هوا یکی از بهترین روشهای حفظ محیط زیست می‌باشد. نتیجتا در کمترین زمان و با حداقل امکانات می‌توانید بهترین تصمیم را بگیرند.
چشم انداز
گروه ایران استیت به استفاده از توانایی منحصربه فردش در راستای ایجاد نگرشهای جدید در رابطه با ایجاد یک جامعه پایدار برای نسل آینده متعهد است. این نگرشها در راستای ایجاد امکانات نوین برای وب سایت می‌باشد تا استفاده از فضای مجازی در زمینه املاک به حداکثر کارایی برسد.