برنامه دولتی افزایش قدرت خرید مسکن

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه رکود در بخش‌های دیگر اقتصاد موجب سوداگری در بخش مسکن می‌شود، گفت: دولت به دنبال این است که توان خرید مردم را با افزایش سقف تسهیلات افزایش دهد .

سید محمد پژمان با اشاره به هم اندیشی با اقتصاددانان برای مهار تورم، گفت : اگر برنامه دولت برای افزایش سقف تسهیلات مسکن باشد برای اینکه بازار مسکن دچار التهاب و تورم نشود باید با کمک اقتصاددانان برنامه ریزی انجام شود و بهترین راهکار برای کنترل تورم به اجرا برسد. وی با بیان اینکه می توان با تمهیداتی از افزایش تورم جلوگیری کرد، بیان کرد: دولت به دنبال این است که توان خرید مردم را با افزایش سقف تسهیلات افزایش دهد .
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به حجم نقدینگی در کشور اگر در عرصه های دیگر اقتصادی مانند بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات رکود ایجاد شود همه سرمایه ها از بخش های دیگر اقتصادی وارد حوزه مسکن می‌شود که درنهایت سوداگری را در بازار مسکن بوجود می‌آورد .

  شماره مطلب: 55 تاریخ درج شدن: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳