دلایل افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان دلایل افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱، گفت: آمار 11 ماهه سال گذشته نشان می دهد که پایین
ترین قیمت مسکن در مناطق ۲۰، ۱۹ و ۱۸ تهران با میانگین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بالاترین قیمت در منطقه یک با میانگین متری 7 میلیون تومان بوده است.
ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در خصوص افزایش قیمت مسکن در سال گذشته گفت: از شهریور ۹۱ که قیمت ارز و سکه بصورت غیرمتعارف رشد کرد و تحریم اقتصادی برای کشور تشدید شد با افزایش قیمت مسکن روبرو بودیم ضمن آنکه اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت مصالح ساختمانی را افزایش داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بالاترین قیمت در منطقه یک و با رقم میانگین متری 7 میلیون تومان بوده است که در برخی از مناطق مانند منطقه ۴ به طور میانگین تا متری 3 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در اردیبهشت ماه امسال به طور میانگین یکهزار و 579 معامله با میانگین قیمت 2.5 تا 2.8 میلیون تومان انجام گرفته است، بنابراین  تا شهریور 91 میانگین قیمت مسکن کمتر از تورم بوده است

  شماره مطلب: 47 تاریخ درج شدن: ۱۳۹۲/۰۲/۰۷