نوسازی و اصلاح بافت فرسوده

نوسازی و اصلاح بافت فرسوده
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ،مجید کیان پور در بازدید از بافتهای فرسوده اراک گفت: در طرح اصلاح بافت فرسوده شهری کشور تاکنون هفت هزار هکتار آن نوسازی و بهسازی شده و ۲ هزار هکتار دیگر تا پایان امسال نوسازی خواهد شد و برای اصلاح و بهسازی ۶۳ هزار هکتار باقیمانده با تامین تسهیلات لازم اقدام می شود.
وی گفت:۱۲۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهرها در سطح کشور در حال نوسازی است که ۲۰۰هزار واحد آن در امسال به بهره برداری می رسد که از این تعداد ۳۰۰۰ واحد مسکونی به استان مرکزی تعلق دارد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: ۷۲ هزار هکتار در سطح کشور در طرح اصلاح بافت فرسوده شهری قرار دارد که هفت هزار هکتار آن نوسازی و بهسازی شده و ۲ هزار هکتار دیگر تا پایان امسال نوسازی خواهد شد و برای اصلاح و بهسازی ۶۳ هزار هکتار باقیمانده با تامین تسهیلات لازم اقدام می شود.

  شماره مطلب: 41 تاریخ درج شدن: ۱۳۹۱/۱۰/۲۸