پروژه های «مسکن مهر» کرمانشاه جزو بهترین های کشور

مهندس «سیددادوش هاشمی» در جلسه ی شورای مسکن استان، با ابراز رضایت از وضعیت پروژه های مسکن مهر استان، اظهار کرد:
اگرچه به علت برخی مشکلات، مسکن مهر در استان نسبت به دیگر استان ها با قدری تأخیر آغاز شد، اما به جرأت می توان گفت که هم اکنون مسکن مهر استان کرمانشاه از نظر کیفیت ساخت و تناسب قیمت در رده ی برترین استان های کشور است.
به گزارش ایسنا، مهندس «مطاعی» معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه عملکرد دستگاه های خدمت رسان در راستای برطرف کردن موانع پروژه های مسکن مهر را مطلوب دانست و خاطرنشان کرد: باتوجه به فرارسیدن فصل بارندگی باید شرکت های طرف قرارداد به گونه ای برنامه ریزی کنند که در زمان مساعد بودن شرایط جوی امور مربوط به محوطه سازی و فضای باز را پیگیری کنند و در زمان بارندگی به امور داخلی پروژه ها بپردازند تا نهایت سرعت عمل ممکن در روند پایان پروژه ها حاصل شود.
در این جلسه ضمن تشریح وضعیت پیشرفت پروژه های مسکن مهر که هم اکنون هیچ مشکل خاصی در روند احداث پروژه ها وجود ندارد و اکثریت بر طبق جدول زمان بندی در تاریخ مقرر به پایان می رسند.

  شماره مطلب: 40 تاریخ درج شدن: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸